top of page

Vzhledem k širokému spektru námi poskytovaných právních služeb si dovolujeme uvést zejména tuto agendu:

Občanské právo

 • Vypořádání spoluvlastnictví, vypořádání společného jmění manželů

 • Zajišťovací instituty (zřizování zástavního práva, zadržovací právo)

 • Odpovědnost za škodu, náhrada škody

 • Dědictví

 • Smluvní agenda

 • Zákon na ochranu spotřebitele

 • Závazkové vztahy

 • Spory mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem

 • Náhrada škody z odpovědnosti podnikatelů

Trestní právo

 • Obhajoba v trestním řízení

 • Uplatnění nároků poškozených v trestním řízení

 • Zastupování před orgány činnými v trestním řízení

Insolvenční právo

 • Zpracování konkursního návrhu, návrhu na povolení oddlužení

 • Insolvenční řízení

 • Incidenční spory

Rodinné právo

 • Rozvodové řízení

 • Výchova a výživné

 • Určení/popření otcovství

Správní právo

 • Přestupkové řízení

 • Vybodování

 • Přestupky v úseku dopravy

 • Služby v rámci stavebního zákona a předpisů souvisejících

 • Komplexní služby v rámci správního práva

 • Veřejné zakázky

Exekuční právo

Dopravní právo

 • Zastupování a komplexní poradenství v sektoru kamionové dopravy

 • Pojistné události

 • Náhrada škody

 • Dopravní nehody

Právní poradenství

 • Zpracování právních rozborů

 • Zajištění komplexního nebo částečného právního servisu

 • Zastupování v řízení před obecnými i rozhodčími soudy

 • Zastupování v řízení před správními a jinými úřady

 • Zastupování klientů v arbitrážním řízení

 • Advokátní úschova

 • Zajištění znalců, tlumočníků, exekutorských úřadů

 • Školení personálu v základní právní problematice

 • Exekuční návrhy, zastavení a odklad exekučního řízení

 • Komplexní zastupování v exekučním řízení

bottom of page